Club4hunters je sdružení myslivců a přátel přírody

Club4hunters je sdružení myslivců a přátel přírody, kteří společně využívají sílu a možnosti členské základny klubu k dosažení výhodných podmínek při vlastních investicích do myslivosti. Z několika nadšenců v době vzniku se počet členů mnohonásobně zvýšil, a klub je tak schopen pro své členy zajistit zajímavé podmínky u významných partnerů, kteří jsou ochotni pouze pro členy klubu nabídnout široký sortiment vybavení a služeb za podmínek, které by jinak nemohli získat. Více informací o členství v club4hunters najdete zde.


mediagrafik mediagrafik Svět myslivosti mediagrafik